Article
June 4, 2020

How can proper monitoring and management reduce current spending on cloud resources?

Read the full interviewDownload Now

מאת: אוהד דלל, VPManaged Services בחברת Comm-IT

 

חברות רבות, שביצעו את המעבר לענן הציבורי, נהנו מהיתרונות שלו בתקופת משבר הקורונה. הענן אפשר להם גמישות,יכולת להגיב מהר לשינויים, וכמובן יכולת להתחבר מרחוק ובקלות רבה לכל יישומיהארגון והמידע. עם זאת, רבות מהחברות גילו במהלך הדרך כי ניהול לא מאוזן של משאבי הענן, הוביל להוצאה כספית גדולה מהצפוי. המעבר לענן אמנם חוסך את הוצאות הרכש שלחומרה לארגון, אך עם ניהול וניטור נכון לאורך זמן, הוא יוכל להמשיך לשמור על שימוש אופטימלי ולספק יתרון כלכלי משמעותי.

ניהול ההוצאות בענן נותר אתגר משמעותי, כשהבזבוז על משאבי הענן שאינם מנוצלים, מתעצם משנה לשנה. חלק מהארגונים אף לא מודעים למידת הבזבוז הקיימת בהם. בסקר השנתי RightScale2019 State of the Cloud Report שבוצע על ידי Flexera בקרב קרוב ל- 800 מומחי מערכות מידע, המשיבים העריכו כי מידת הבזבוז עומדת על 27%, בעוד שיעור הבזבוז בפועל שנמדד עומד על 35%. ארגונים דיווחו כי ההוצאות על הענן הציבורי עלו ב- 24% יותר לעומת השנה הקודמת ודווח כי עבור 64% ממשתתפי הסקר הדאגה הראשונה היא לערוך אופטימיזציה של השימוש בענן על מנת לחסוך בעלויות.

 

כיצד לנהל נכון יותר את משאבי הענן?

שיטת הניהול הפיננסי של משאבי המחשוב נדרשת להשתנות בעת המעבר לענן, בין היתר כתוצאה מכך שגורמים רבים יותר בארגון הם בעלי סמכות לרכוש משאבי ענן. בסביבה כה דינאמית וירטואלית ומורכבת, קל מאוד לאבד שליטה על ההוצאות ולהיות מופתעים בכל חודש מחדש מגובה ההוצאות.

כדי לאפשר שימוש יעיל ברמה הפיננסית במשאבי הענן, נולדה מתודולוגיית FinOps, המשלבת את ההיבט הפיננסי בתפעול השוטף של סביבת הענן. קיימות שיטות רבות לחיסכון כספי ניכר, שהן ייחודיות לענן, וההיכרות עימן יכולה לחסוך כסף רב.

מספר טיפים שחשוב להכיר, כדי לנהל בצורה הדוקה יותר את משאבי הענן:

  • שימוש בתוכניות ומודלים של תמחור בענן. חשוב להכיר את שיטות התמחור השונות של השירותים בענן/. למשל, רכישת התחייבות לשנה או 3 שנים להיקף שימוש במשאבים מסויימים מאפשרת להקטין בעשרות אחוזים את ההוצאה הכספית על אותם משאבים.
  • התאמה שלגודל המשאבים לאופן השימוש (Right Sizing). פעמים רבות, בשלבי התכנון של מערכת, מוקצים משאבים חזקים יחסית על מנת שלא להסתכן בצווארי בקבוק שיובילו לפגיעה בביצועים וחווית המשתמש של לקוחות המערכת. בחינה תקופתית של ביצועי המשאבים ומאפשרת התאמות פשוטות ומהירות של גודל המשאבים למידת השימוש בפועל ויכולה לסייע בחסכון רב.
  • יישום אוטומציה וניהול משאבים חכם. חשוב להגדיר מדיניות ותהליך קבלת החלטות לגבי מי רשאי לבצע פעולות בעלות השלכות כספיות בענן. הגבלת המשתמשים המורשים לביצוע פעולות , יישם אוטומציהשל הפעלה/הפסקה של סביבות בחלונות זמן מוגדרים, או יצירת "חבילות שירות" מוגבלות ומתומחרות מראש, יכולות להוביל לחסכון משמעותי.
  • בקרה שוטפת באמצעות דוחות והתראות. מומלץ ליישם מנגנוני התראות פיננסיות, כגון חריגה צפויה מהתקציב לסביבה/חשבון, שינויים מהותיים ברמת הצריכה,שימוש לא יעיל במשאבי הענן ועוד.
  • חלוקה לחשבונות ותיוג נכון של משאבי ענן. אחד האמצעים החשובים ביותר לניתוח מתקדם של הר הנתונים הפיננסיים שסביבת הענן מייצרת, הוא חלוקה נכונה לחשבונות ותיוג משאבים לקטגוריות, באופן שייאפשר קבלת החלטות על בסיס חיתוכי מידע חכמים. בדרך זו למשל ניתן לשייך כל הוצאה לצרכן הרלוונטי . בנוסף, יש לבצע בחינה תקופתית של החשבונות והתיוג ולהתאים אותם לשינויים ארגוניים ולשינויים עסקיים.
  • התאמת חשבוניות. היבט כספי נוסף הנוגע לחיובים, הוא הצגת המידע באופן שיאפשר לשייך בקלות חיובים או תנועות בחשבון לחשבוניות המתקבלות מספק הענן.

 

ארגונים הבוחרים לרכוש את תפעול ותחזוקת הענן כשירות מספק המתמחה בשירותים מנוהלים בענן, רוכשים לרוב שירותים כגון תפעול טכני (CloudOps)ותפעול אבטחתי (SecOps). אם אתם רוכשים שירותים מנוהלים בענן הקפידו לרכוש גם חבילת תפעול כלכלי (FinOps),שכן זהו שירות שיאפשר לכם לחסוך סכומים משמעותיים של כסף לאורך זמן.